5 hemmeligheder om vores klimavenlige og bionedbrydelige emballage

michael rurup andersen Bionedbrydelig, certificering, emballage, EN 13432, EN 13432 Bionedbrydelig, FSC, GMO-fri, lovkrav, OK compost, økologisk, PLA, PLA bioplast, te
Udgivet

apr 22, 2019

Klimavenlig og bionedbrydelig emballage er, emballage som kan indgå i det naturlige kredsløb uden at belaste miljøet.

Hvilket gør det til et aktivt våben, i kampen for at afskaffe ophobningen af plastik i verdenshavene.

Det er derfor medvirkende til;

 • at bevare dyrelivet og
 • at gøre levevilkårene bedre for udrydningstruede dyrearter.

Men hvorfor kan vi kalde vores emballage for klimavenlig emballage og bionedbrydelig emballage. Det kan vi fordi vores emballage er godkendt af følgende certificeringer:

 • DIN CERTOCO EN 13432
 • OK compost INDUSTRIAL
 • FSC
 • Økologisk

Vores emballage er derfor certificeret organisk bionedbrydelig og industriel komposterbart. Det er det der gør den til en miljøvenlig og klimavenlig emballage.

Hvilket betyder, at emballagen lever op til en række strenge EU-standarder, der sikrer kvalitet og nedbrydelighed går hånd-i-hånd – samt lovkrav til emballage til fødevarer.

Bæredygtighed og naturlighed er en af de kerneværdier JYYNA er bygget på, og derfor er det også alfa og omega, at vores emballage er netop dette.

Så bæredygtighed er noget vi er, og ikke blot drømmer om at blive.

Grunden til vi vælger kun at have certificeret bionedbrydelig emballage er, at så er vi sikker på, at bionedbrydnings-processen kan ske indenfor en tidsramme på blot 3 måneder.

På den led, mindskes den visuelle forurening og vores emballage indgår i naturens kredsløb langt hurtigere.

Du kan blive endnu klogere på processen, kravene og hvorfor tidsrammen er 3 måneder i denne artikel, hvor du blandt også kan læse om:

 • nuancerne i de test man benytter, og
 • hvordan man specifikt opnår certificeringer.
 • Hvilken rolle PLA spiller i emballagen, samt hvad det er og
 • Få mere information om selve de lag, som vores emballage består af

Men først starter vi med certificeringerne …

Organisk kompostabel bionedbrydelig emballage er, emballage som kan indgå i det naturlige kredsløb uden at belaste miljøet. Hvilket er et aktivt våben i kampen for at afskaffe ophobningen af plastik i verdenshavene, som er med til at gøre levevilkårene svære for udrydningstruede dyrearter.
Hos JYYNA bærer vores emballage følgende certificeringer:

 • DIN CERTOCO EN 13432
 • OK compost INDUSTRIAL
 • FSC
 • Økologisk

Vores emballage er derfor certificeret organisk bionedbrydelig og industriel komposterbart. Hvilket betyder, at emballagen lever op til en række strenge EU-standarder, der sikrer kvalitet og nedbrydelighed går hånd-i-hånd – samt lovkrav til emballage til fødevarer.

Bæredygtighed og naturlighed er en af de kerneværdier JYYNA er bygget på, og derfor er det også alfa og omega, at vores emballage er netop dette. Så bæredygtighed er noget vi er, og ikke blot drømmer om at blive.

Grunden til vi vælger kun at have certificeret bionedbrydelig emballage er, at så er vi sikker på, at bionedbrydnings-processen kan ske indenfor en tidsramme på blot 3 måneder. På den led, mindskes den visuelle forurening og vores emballage indgår i naturenskredsløb langt hurtigere.

Du kan blive endnu klogere på processen, kravene og hvorfor tidsrammen er 3 måneder i denne artikel, hvor du blandt også kan læse om:

 • nuancerne i de test man benytter, og
 • hvordan man specifikt opnår certificeringer.
 • Hvilken rolle PLA spiller i emballagen, samt hvad det er og
 • Få mere information om selve de lag, som vores emballage består af

Men først starter vi med certificeringerne …

seedling logo tekop på bord

 1. EN 13432 Certificering

Den første hemmelighed, jeg gerne vil dele med dig er, at den emballage vores te er pakket i, er CERTCO DIN EN 13432 certificeret.

DIN EN 13432 er en EU harmoniseret teknisk standard, som emballage til fødevarer kan opnå en certificering af, hvis der opfyldes en række krav til emballagens bionedbrydelighed.

Denne certificering er skabt, for at hjælpe forbrugeren (både du og jeg), så det er muligt at se hvornår en emballage rent faktisk er bionedbrydelig.

Ordet bionedbrydelig er nemlig ikke beskyttet.

Man må derfor gerne kalde sin emballage for bionedbrydelig, hvis man (som virksomhed) kan argumentere for, at emballagen kan nedbrydes gennem anaerobisk eller aerobisk nedbrydning inden for rimelig tid.

Dette skaber jo en masse forvirring og usikkerhed. For hvad er rimelig tid?

Det er netop denne forvirring og usikkerhed, som DIN EN 13432 certificeringen gør op med (du kan kende det på seedling logoet, som du ser i billedet ovenfor).

Netop derfor pakker vi kun JYYNA te i emballage med denne specifikke certificering (en certificering vores kassefyld også har).

Hvilket betyder, at vores emballage (og kassefyld) lever op til følgende krav:

 • Efter 3 måneder skal materialerne, emballagen er lavet af, være nedbrudt i en sådan grad, at der ikke længere er tale om visuel forurening. Hvorfor emballagen skal være nedbrudt til fragmenter der ikke må være større end 2 mm. (testes med en si).
 • Selve emballagen skal være fuldstændig nedbrudt til organisk kompost inden for en periode på minimum 6 måneder.
 • Der skal ligeledes være et fravær af negative virkninger på komposterings-processen, hvilket bliver verificeret gennem komposterings-testene.
 • Der skal være et lavere niveauer af tungmetaller end ved normale max værdier, samt fravær af negative virkninger på det endelige kompost (her fx. reduktion af de agronomiske værdier og en tilstedeværelse af økotoksikologiske virkninger på plantevæksten).

For at gøre forvirringen total, så er bionedbrydelig og kompostabel også to forskellige begreber.

Så selvom emballagen er DIN EN 13432 certificeret, (og dermed bionedbrydelig) er det ikke ensbetydende med at den er godkendt til kompostering.

Hvilket betyder, at man som forbruger ikke kan være sikker på, at blot fordi emballage har denne certificering, at den er kompostabel.

På dette område findes der nemlig også forskellige grader.

Læs også -   Historien om tyrkisk te - historien, dyrkningen og kulturen
ok compost og seeling logo

2. OK compost

Hos JYYNA er vores emballage ligeledes certificeret med OK compost INDUSTRIAL. Det er vores hemmelighed nummer to.

Netop for, at du kan være sikker på, at den emballage, som vores teer kommer i rent faktisk er godkendt til kompostering.

Det er derfor, at vi har valgt at gå efter OK compost.

De to certificeringer OK compost og DIN EN 13432 følges dog ad i denne her sammenhæng.

Hvorfor man ekstremt sjældent ikke har den ene, uden også at have den anden.

OK compost deler deres certificering op i to forskellige grader af kompostering:

Den mest markante forskel er, på de tests der foretages for at finde ud af hvilken certificering man kan opnå, er de godkendte temperaturer. Det er disse der er nøglen til hvordan komposteringsprocessen foregår og grænseværdierne for de ideelle forhold under denne proces.

Netop fordi både temperaturer og komposteringsforholdene er lavere/mindre optimale derhjemme i havekompostbunken, kontra dem man har på forbrændingsanlægget.

Det hele handler i bund og grund om pulpen (den masse emballagen bliver nedbrudt til efter 3 måneder). Den skal kunne bestå si-testen, hvor kravet er, at fragmenterne ikke må være større end 2 mm.

Vores emballage er godkendt til industriel kompostering – og har derfor OK compost INDUSTRIAL certificeringen. Dette hænger bl.a. sammen med, at den ziplock (lukke-mekanismen i toppen) ikke kan bestå ‘si-testen’, hvis den hjemmekomposteres.

Men vores emballage er dog stadig uden plastik, og hører derfor hjemme i affaldskategorien organisk affald.

Læs også -   Hvad er sort te og hvordan fremstilles det? - En komplet guide
ung kvinde holder majs

3. PLA bioplast

Vores tredje hemmelighed indeholder samtidig et fy!-ord, når man taler om at bevare naturen og værne om verdenshavene. Nemlig ordet plastik.

Nogle af elementerne i vores emballage er lavet af PLA bioplast (også kaldet bioplastik).

Men i denne her sammenhæng snyder ordet ‘plastik’ os. Fordi det har faktisk ikke noget at gøre med plastik.

PLA er forkortelsen for Polylactic Acid. Denne er en biobaseret bionedbrydelig biomasse lavet fra genanvendelige ressourcer, som fermenteret plantestivelse, såsom majs, kassava, sukkerrør eller sukkerroemasse.

I vores emballage anvendes der PLA lavet af majsstivelse, der kommer fra Europæiske landbrug, til at holde aromaer og smage inde. Der er her helt specifikt tale om den indvendige barriere, der sørger for at teen forbliver frisk og velsmagende.

Det mellemliggende lag er ligeledes lavet af cellulose, så selvom det kan snyde og ligne aluminium folie, så er det faktisk cellulose.

Og alt er selvfølgelig fra FSC certificerede ressourcer.

chun mee grøn te

4. FSC certificeret

Vores fjerde hemmelighed er, at det papir og den cellulose der anvendes til vores emballage er FSC certificeret.

FSC certificering er en international non-profit mærkningsordning til træ og papir. Den er din garanti for at der ikke bliver fældet mere træ, end det skoven selv kan nå at reproducere.

Samtidig er den en sikkerhed for, at både dyr og planteliv bliver beskyttet, og at de mennesker, der arbejder i skoven, er uddannede, får ordentlig løn og det bedste sikkerhedsudstyr.

Det handler derfor i bund og grund om miljørigtig og bæredygtig skovdrift.

chun mee grøn te

5. Økologisk og GMO-fri

Den femte hemmelighed er en lidt speciel en, synes vi selv. Det nemlig sådan at det papir som der bruges til vores emballage er økologisk og alle de materialer der anvendes er GMO frie.

Hvilket betyder, at der værnes om det naturlige og at det jordbrug der anvendes er bæredygtigt.

Netop fordi der kun anvendes naturlige ingredienser til de materialer som de bestanddele emballagen er bygget af og jorden som disse gror på ikke udpines men værnes om, til gavn for dyreliv og naturen.

Læs også -   Hvad er brændenælde te? 5 ting du ikke vidste om brændenælden

 

Lovkrav til emballagen

Man kunne godt foranlediges til at tro, at med vores bionedbrydelige emballage, så vil kvaliteten af denne være dårligere. Hvilket ikke kunne være længere væk fra sandheden.

Ligesom der er strenge krav til certificeringer, er der også en streng lovgivning som den emballage som fødevarer opbevares i, skal leve op til.

Hvilket selvfølgelig også gælder for te, da dette falder i kategorien fødevarer.

I et lidt mere teknisk sprog, skal emballagen testes for om denne lever op til grænseværdierne til de materialer som emballagen består af og fødevaren opbevares i. Du kan læse mere om fødevarestyrelsens lovstof her og de Europæiske hamoniserede lovgivning her.

 

Afslutningsvis

Bæredygtighed er en af vores kerneværdier, og noget der kommer til udtryk i alle vores processer i virksomheden. Der er dog særligt en, som vi både er stolte af og som er omgærdet af mystik, nemlig vores emballage.

Den ligner nemlig til forveksling den der laves af plastik, og når man ser på de bestanddele, som denne er bygget af – med det blotte øje -, kan man blive snydt.

Vores emballage er helt uden plastik, og udnytter samtidig den nyeste teknologi, når det kommer til bæredygtig emballage.

Ordet teknologi, er nøglen til at forstå, hvorfor den kan være omgærdet af mystik.

For ligesom i alle andre brancher innoveres der ret heftigt på emballage-markedet, og det rykker på vores opfattelse af hvad emballage kan laves af.

Det giver samtidig en masse stof til eftertanke, for hvorfor er der ikke flere brancher, der adoptere bæredygtig emballage, når nu udviklingen er klar til det?

Efterlad gerne en kommentar

Pin It on Pinterest